فایل های دسته بندی بیوگرافی - صفحه 1

یدکی: خاطرات پرنس هری (فصل اول)

فصل اول از سه فصل کتاب خاطرات پرنس هری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنما و سمینار مفید برای معرفی الگوریتم تشخیص چهره

راهنما و سمینار مفید برای معرفی الگوریتم تشخیص چهره

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جمهوری آفريقای جنوبی

دانلود پاورپوینت جمهوری آفريقای جنوبی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آناتومی انسانی

دانلود پاورپوینت آناتومی انسانی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کیس دوم

دانلود پاورپوینت کیس دوم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کارنامه و زندگی هانيبال الخاص

دانلود پاورپوینت کارنامه و زندگی هانيبال الخاص

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل