فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

جزوه جلسات حقوق جزا استاد لطیفی دانشگاه آزاد

جزوه جلسات حقوق جزا استاد لطیفی دانشگاه آزاد

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه استاد قائم مقامی آیین دادرسی مدنی pdf

استاد قائم مقامی آیین دادرسی مدنی دانلود

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه حقوق اداری 2 - دکتر محمد امامی و کورش سنگری

دانلود جزوه حقوق اداری 2 - دکتر محمد امامی و کورش سنگری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین‌المللی- 299 صفحه

مسئله اساسي اين است كه آيا ضمانت اجراهاي كيفري جامعه بين المللي ، در قبـال تخلفـات دولت ها و جرايم ارتكاب يافته توسط اشخاص حقيقي، كفايت ميكند؟ حق مطلب اين اسـت كـه اگر چه در مسير تحقق عدالت كيفري قدمهايي برداشته شده كه روبه توسعه است، اما اين اقدامات كافي نيست و به مثابه اقدامات اوليه محسوب مي شوند

قیمت : 110,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق مسئولیت جزایی اطفال

دانلود تحقیق مسئولیت جزایی اطفال

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق قرآن معجزه قرآن معجزه

دانلود تحقیق قرآن معجزه قرآن معجزه

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر

دانلود تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق فرزند کشی و همسر کشی

دانلود تحقیق فرزند کشی و همسر کشی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق عدالت كيفري و قصاص

دانلود تحقیق عدالت كيفري و قصاص

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی