فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

جزوه جنین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

مقدمات علوم پایه 3جزوه جنین شناسی دکترفرهاد گرجی نشر1386

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد طیف بیماریها و دامنه عفونت

دانلود پاورپوینت در مورد طیف بیماریها و دامنه عفونت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد تأثير باقيمانده سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي ، آنتي بيوتيكها و فلزا

دانلود پاورپوینت در مورد تأثير باقيمانده سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي ، آنتي بيوتيكها و فلزات سنگين در ايمني مواد غذايي

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

دانلود پاورپوینت در مورد بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد بیماری های کبد

دانلود پاورپوینت در مورد بیماری های کبد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق تب های هموراژیک

دانلود تحقیق تب های هموراژیک

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق فوريتهاي در آسيبهاي حرارتي

دانلود تحقیق فوريتهاي در آسيبهاي حرارتي

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق طيف نگاري UV, FTIR, IR

دانلود تحقیق طيف نگاري UV, FTIR, IR

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق شیمی درمانی

دانلود تحقیق شیمی درمانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی