فایل های دسته بندی علوم آزمایشگاهی - صفحه 1

پاورپوینت بیوشیمی(چرخه کربس)

پاورپوینت چرخه کربس بر اساس رفرنسهای بیوشیمی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تصاویر قارچها در آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی

تصاویر قارچهای بیماریزا در زیر میکروسکوپ با ذکر نام قارچ

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ميكروسكوپ

دانلود پاورپوینت ميكروسكوپ

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تعيين اسلامپ بتن (گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن)

دانلود پاورپوینت تعيين اسلامپ بتن (گزارش كار آزمايشگاه تكنولوژي بتن)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تضمين كيفيت در آزمايشگاه مواد مخدر

دانلود پاورپوینت تضمين كيفيت در آزمايشگاه مواد مخدر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي

دانلود پاورپوینت اصول دفع مواد زائد وزباله هاي آزمايشگاهي

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

دانلود پاورپوینت اصول کلی دستگاه های آزمایشگاهی تشخیص طبی

قیمت : 3,550 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت اتوآنالايزر

دانلود پاورپوینت اتوآنالايزر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انگل گانژیلونما پالکروم

دانلودپاورپوینت انگل گانژیلونما پالکروم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی