فایل های دسته بندی تاریخ و ادبیات - صفحه 1

فرهنگ اسلام در اروپا جلد اول

نویسنده این کتاب، مسلمان نیست، ولی شخصی حقیقت جو و آزاداندیش است

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاصه کتاب پروتکل های یهود

خلاصه کتاب پروتکل های یهود

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش شناسی تاریخ ادبیات نگاری با رویکرد تطبیقی در ادبیات فارسی و عربی

رويكرد تطبيقي، معرفي شيوۀ پژوهشي تازهاي در نگارش تاريخ ادبيات فارسي و عربي است كه بر پايۀ چهار الگو بنا شده است: دوره بندي تاريخي، انواع ادبي، مكتبهاي ادبي و مسألۀ زباني. در الگوي نخست، دوره هايي از تاريخ ادبيات فارسي و عربي در نظر گرفته شده است كه غالباً تقارن زماني با يكديگر داشته باشند.

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و تحلیل تعارض و مذاکره در حماسه‌های مشهور جهان-330 صفحه

یکی از راه مهم شناخت ملت و فرهنگ ، بررسی حماسه آن ملل است و در تبیین حماسه نیز گاه بررسی تعارض و راه رفع تعارض امری ضروری است. با توجه به اینکه در دنیای امروز، مذاکره بر جنگ برتری دارد، ضرورت انجام این پژوهش دوچندان شود. از آنجا که تا به حال پژوهشی با هدف تبیین و تحلیل تعارض در متون ادبیات فارسی انج

قیمت : 95,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق شخصیت و جایگاه سعدی درتاریخ ادب پارسی

دانلود تحقیق شخصیت و جایگاه سعدی درتاریخ ادب پارسی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق کوروش

دانلود تحقیق کوروش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله ديدگاه ناصرخسرو درباره دنيا و بازتاب آن در اشعار وي

دانلود مقاله ديدگاه ناصرخسرو درباره دنيا و بازتاب آن در اشعار وي

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پی دی اف تحقیقی قرارداد آخال

دانلود پی دی اف تحقیقی قرارداد آخال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پی دی اف تحقیقی قرارداد آخال

دانلود پی دی اف تحقیقی قرارداد آخال

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی