فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت در مورد نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی

دانلود پاورپوینت در مورد نحوه پیاده سازی طرح کشوری آلاینده ها و تقلبات مواد غذایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد روش های نگهداری مواد غذایی

دانلود پاورپوینت در مورد روش های نگهداری مواد غذایی

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت در مورد جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

دانلود پاورپوینت در مورد جستجو و اندازه گیری عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی در شیر

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق صنايع لبني

دانلود تحقیق صنايع لبني

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق کاربرد انواع ترکيبات اروماتيک در صنايع غذايي

دانلود تحقیق کاربرد انواع ترکيبات اروماتيک در صنايع غذايي

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق کنسرو سازی یا استریلیزاسیون تولیدات گوشتی

دانلود تحقیق کنسرو سازی یا استریلیزاسیون تولیدات گوشتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق پاستوریزاسیون

دانلود تحقیق پاستوریزاسیون

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق تغذيه كودكان

دانلود تحقیق تغذيه كودكان

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود تحقیق توليد شير

دانلود تحقیق توليد شير

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی