فایل های دسته بندی معدن - صفحه 1

دانلود پاورپوینت معادن روباز معادن زیرزمینی

دانلود پاورپوینت معادن روباز معادن زیرزمینی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بمب‌های گرافيتی

دانلود پاورپوینت بمب‌های گرافيتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)

دانلود پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بیماریهای ناشی از كار

دانلود پاورپوینت بیماریهای ناشی از كار

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ

دانلود پاورپوینت گزارش منابع انسانی پتروشیمی فارابی به هلدینگ

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تخصیص منابع

دانلود پاورپوینت تخصیص منابع

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل