فایل های دسته بندی گوناگون - صفحه 1

دانلود تحقیق درمورد شهر سازي

دانلود تحقیق درمورد شهر سازي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پاورپوینت با طرح آموزش و مدرسه قابل ویرایش

قالب خام پاورپوینت با طرح آموزش و مدرسه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دفترچه راهنمای دنیا

شناخت ذات انسان ها و چگونگی برخورد با آن ها

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت عیوب در ریختگری تحت فشار

دانلود پاورپوینت عیوب در ریختگری تحت فشار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی

دانلود پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت کمپوست

دانلود پاورپوینت کمپوست

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده

دانلود پاورپوینت استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)برای تشخیص گوینده

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت خبرنویسی

دانلود پاورپوینت خبرنویسی

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایمنی در کارها

مقاله دارای مقدمه -بدنه- نتیجه گیری می باشد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل