فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

گل های سریع شکوفا برای رشد از بذر

معرفی 65 گل وگیاه برای کاشت در فصل بهار

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی زعفران

طرح توجیهی زعفران

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت طرح کارآفرینی کشت زعفران

دانلود پاورپوینت طرح کارآفرینی کشت زعفران

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی

دانلود پاورپوینت بررسی خواص نوری و کاربرد آن در کشاورزی

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل