فایل های دسته بندی صنایع شیمیایی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت جدا کننده های سیکلونی

دانلود پاورپوینت جدا کننده های سیکلونی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تأثير باقيمانده سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي ، آنتي بيوتيكها و فلزات سنگين

دانلود پاورپوینت تأثير باقيمانده سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي ، آنتي بيوتيكها و فلزات سنگين در ايمني مواد غذايي

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی

دانلود پاورپوینت ایمنی کار با مواد شیمیایی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پیوندهای شیمیایی

دانلود پاورپوینت پیوندهای شیمیایی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پیل سوختی

دانلود پاورپوینت پیل سوختی

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پلی استایرن

دانلود پاورپوینت پلی استایرن

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پست های گازی

دانلود پاورپوینت پست های گازی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل