فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

دانلود پاورپوینت پروژه كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذايي

دانلود پاورپوینت پروژه كارشناسي مهندسي علوم و صنايع غذايي

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل بررسی نحوه پاستوریزه کردن و انواع آن

بررسی نحوه پاستوریزه کردن و انواع آن

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود روش های نگهداری موادغذایی

روش های نگهداری موادغذایی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

دانلود پاورپوینت تغذیه در زنان 60- 45 سال سالم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تغذيه در سنين بلوغ و نوجوانی

دانلود پاورپوینت تغذيه در سنين بلوغ و نوجوانی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل