فایل های دسته بندی کاریابی و کارآفرینی - صفحه 1

کتاب مجموعه 100 ایده پولساز در جامعه امروز

کتاب مجموعه 100 ایده پولساز در جامعه امروز نویسنده : علی اکبر خاکی در این کتاب علاوه بر معرفی ایده عواملی همانند مراحل پیاده سازی ، سرمایه مورد نیاز ، میزان درآمد تقریبی ، نیروهای مورد نیاز و بررسی توانایی شما در هر ایده بیان شده بعد از تهیه ای...

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه آمار و احتمال 2 کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبر

دانلود جزوه آمار و احتمال 2 کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران

دانلود پاورپوینت آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر

دانلود پاورپوینت نظریه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاور پوینت کنترل عصبی تطبيقی بازوی انعطاف پذير

دانلود پاور پوینت کنترل عصبی تطبيقی بازوی انعطاف پذير

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری

دانلود جزوه نظریه های کارآفرینی دکتر اکبری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج گزارش سه ماهه اول حجاب و عفاف

پکیج گزارش سه ماهه اول حجاب و عفاف

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج لوازم انتخابات شورای دانش آموزی

پکیج لوازم انتخابات شورای دانش آموزی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج مانور زلزله

پکیج مانور زلزله

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی