فایل های دسته بندی درس پژوهی - صفحه 1

دانلود درس پژوهی الگو های عددی و هندسی ریاضی پایه اول ابتدایی

دانلود درس پژوهی الگو های عددی و هندسی ریاضی پایه اول ابتدایی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول

درس پژوهی ریاضی اشکال هندسی پایه اول

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درس پژوهی نشانه ی (خ) فارسی پایه اول ابتدایی

درس پژوهی نشانه ی (خ) فارسی پایه اول ابتدایی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محتوای آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی آشنایی با اعتیاد نوین

دارای سئوالات پس آزمون - توصيه به خانواده ها و...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تخلفات موتورسیکلت

هدفهای آموزشی و رفتاری مطالب ذیل جهت ارائه به راکبین موتورسوار،خصوصا جوانان و نوجوانان در مراکز علمی،ادارات و محافل عمومی می باشد. اهداف نوشتار و تحقیق پیش رو را می توان در عنوان های ذیل قرار داد: 1-فراگير(مخاطب) ، تخلفات متعدد موتورسیکلت را بشناس...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی : واحد اندازه گیری سطح پایه سوم

عنوان درس پژوهی : واحد اندازه گیری سطح پایه سوم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اُ استثناء - فارسی پایه اول

چکیده 8 جدول مشخصات اعضای تیم 9 مرامنامه تیم درس پژوهی 10 برنامه عمل تیم درس پژوهی 11 جدول برنامه ریزی فرآیند درس پژوهی 13 فهرست زمان بندی جلسات درس پژوهی 17 مقدمه 18 بیان مسئله 20 انتخاب موضوع 22 بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی 23 تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله 23 جدید و علم

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی Languages of the World زبان انگلیسی پایه یازدهم

دانلود درس پژوهی Languages of the World زبان انگلیسی پایه یازدهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود درس پژوهی ما مسلمانان پیام های آسمانی پایه هشتم

دانلود درس پژوهی ما مسلمانان پیام های آسمانی پایه هشتم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی