فایل های دسته بندی نمونه سوالات ضمن خدمت معلمان - صفحه 1

دانلود نمونه سوالات آزمون دوره ضمن خدمت تربیت بر مبنای هویت فرهنگی

دانلود نمونه سوالات آزمون دوره ضمن خدمت تربیت بر مبنای هویت فرهنگی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان در مورد مصاحبه و تكنیك های آن

سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان در مورد مصاحبه و تكنیك های آن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت وصیت نامه امام خمینی(ره)

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت وصیت نامه امام خمینی(ره)

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت دوره ی آموزشی ویراستاری

سوالات ضمن خدمت دوره ی آموزشی ویراستاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات مهارت های خود امدادی و دگر امدادی

دانلود سوالات مهارت های خود امدادی و دگر امدادی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت آزمون استاندارد سازی در آموزش و پرورش

سوالات ضمن خدمت آزمون استاندارد سازی در آموزش و پرورش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی

سوالات ضمن خدمت حقوق شهروندی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات آزمون دوره گزارش‌نویسی (1)

دانلود سوالات آزمون دوره گزارش‌نویسی (1)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات دوره آموزشی «شیوه های تامین، حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان در مدرسه»

دانلود سوالات دوره آموزشی «شیوه های تامین، حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان در مدرسه»

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی