فایل های دسته بندی ضمن خدمت معلمان - صفحه 1

دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های تامین ، حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان

دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های تامین ، حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات بدو خدمت معلمان

دانلود سوالات بدو خدمت معلمان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت خواندن

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت خواندن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت خواندن

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت خواندن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال و محتوای ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای اردویی

نمونه سوال و محتوای ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای اردویی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال دوره ی ضمن خدمت"رهبری و مدیریت برنامه ریزی استراتژیك "

نمونه سوال دوره ی ضمن خدمت"رهبری و مدیریت برنامه ریزی استراتژیك "

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود محتوای دوره آموزشی «مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتدایی»

دانلود محتوای دوره آموزشی «مهارت برنامه نویسی و سواد محاسباتی دوره ابتدایی»

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوال دوره آموزشی «محور مهارت های فردی و اجتماعی ( آسیب شناسی فرهنگی ) (جنگ نرم)

سوال دوره آموزشی «محور مهارت های فردی و اجتماعی ( آسیب شناسی فرهنگی ) (جنگ نرم)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات کلی دوره ضمن خدمت نصب و راه اندازی دستگاه های اداری

سوالات کلی دوره ضمن خدمت نصب و راه اندازی دستگاه های اداری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی