فایل های دسته بندی ضمن خدمت معلمان - صفحه 1

دانلود طرح جابر درمورد ماهی ها

دانلود طرح جابر درمورد ماهی ها

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات دوره سامانه های دیجیتال آموزشی (نظارت بر روند تولید وارزیابی (QR-Code)

سوالات دوره سامانه های دیجیتال آموزشی (نظارت بر روند تولید وارزیابی (QR-Code)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال دوره ی آموزشی نرم افزارتخصصی چندرسانه ای

نمونه سوال دوره ی آموزشی نرم افزارتخصصی چندرسانه ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات دوره آموزشی «شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش (مقدماتی)

سوالات دوره آموزشی «شیوه های نوین آموزش مجازی در آموزش و پرورش (مقدماتی)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های تامین ، حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان

دانلود سوالات ضمن خدمت شیوه های تامین ، حفظ و ارتقای سلامت دانش آموزان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات بدو خدمت معلمان

دانلود سوالات بدو خدمت معلمان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت خواندن

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت خواندن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت خواندن

دانلود سوالات ضمن خدمت مهارت خواندن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال و محتوای ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای اردویی

نمونه سوال و محتوای ضمن خدمت برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای اردویی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی