فایل های دسته بندی فایل های معلمان - صفحه 1

جملات تشویقی

30 عکس نوشته جذاب حاوی جمله های تشویقی

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازی های آموزشی در کلاسهای چند پایه ابتدایی

بازی های آموزشی مدارس چندپایه ابتدایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی کتاب های پایه دوم ابتدایی

بررسی کتب پایه دوم ابتدایی (خوانداری-هدیه های آسمان -علوم تحربی-ریاضیات)

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه مدارس ابتدایی براساس طرح تدبیر قابل ویرایش

برنامه عملیاتی سالانه بر اساس طرح تدبیر دوره ابتدایی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس و انواع آن

در این فایل به تعریف طرح درس، انواع طرح درس، طرح درس روزانه یا جلسه ای و اجزای طرح درس پرداخته شده است.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس روزانه

موضوع:طرح درس روزانه در دروس فارسی،نگارش و ریاضیاز هر کدام یک طرح درس

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارعملی درس طراحی واحد یادگیری در آموزش ابتدایی

عنوان:طراحی واحد یادگیری درس نهم هدیه های آسمان ششم ابتدایی درس جهانی دیگر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کار عملی درس ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی یکی از دروس مهم رشته علوم تربیتی می باشد. کار عملی زیر شامل محتواهای زیر است:1.واقعه نگاری= >کارگروهی دانش آموزان2.چک لیست(فهرست وارسی) =>رفتار اجتماعی دانش آموزان در کلاس درس3.آزمون های مداد کاغذی4.آزمون های عملکردی(کتبی عملک...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل محتوای کتاب درسی 2

موضوع هفتم:ارزشیابی سواالت فارسی چهارم ابتدایی به روش ویلیام رومی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی