فایل های دسته بندی برنامه سالانه تدبیر - صفحه 1

تمام فرمهای مربوط به پروژه مهر و برنامه تدبیر

تمام فرمهای مربوط به پروژه مهر و برنامه تدبیر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش مکتوب پروژه مهر

گزارش مکتوب پروژه مهر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای تکمیل فرم در همگام

راهنمای تکمیل فرم در همگام

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرمت و قالب برنامه تدبیر

فرمت و قالب برنامه تدبیر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم تکمیل شده برنامه عملیاتی سالانه تدبیر 1401-1400تکمیل شده بر اساس ساحتها

فرم تکمیل شده برنامه سالانه تدبیر 1401-1400 شده بر اساس ساحتها(فایل ورد قابل ویرایش)

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی 98-99

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی 98-99

قیمت : 300,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تدبیر مدارس ابتدایی 99-1398 برنامه سالانه به همراه تقویم اجرایی رایگان

طرح تدبیر مدارس ابتدایی 99-1398 برنامه سالانه به همراه تقویم اجرایی رایگان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر تحصیلی 1399-98 بصورت word و قابل تغییر

دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر تحصیلی 1399-98 بصورت word و قابل تغییر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی