فایل های دسته بندی دانلود گزارش تخصصی - صفحه 1

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بر طرف کردن اختلال در نوشتن در دانش آموزان کلاسم

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بر طرف کردن اختلال در نوشتن در دانش آموزان کلاسم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز دیر آموز به درس خواندن

دانلود گزارش تخصصی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز دیر آموز به درس خواندن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلو گزارش تخصصی چگونگی توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان پایه سوم

دانلو گزارش تخصصی چگونگی توسعه و تقویت تفکر پژوهشی در دانش آموزان پایه سوم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی جذاب کردن درس فلسفه برای دانش آموزان بوسیله روش های تدریس ایفای نقش

دانلود گزارش تخصصی جذاب کردن درس فلسفه برای دانش آموزان بوسیله روش های تدریس ایفای نقش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونه توانستم با ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم؟

دانلود گزارش تخصصی چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم؟

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه

دانلود گزارش تخصصی لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خلاقانه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

دانلود گزارش تخصصی چگونگی بهبود مهارت مکالمه زبان عربی در دانش آموزان پایه دهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی ارتقاء یادگیری درس عربی از راه اجرای آزمون های مستمر گروهی در پایه دهم

دانلود گزارش تخصصی ارتقاء یادگیری درس عربی از راه اجرای آزمون های مستمر گروهی در پایه دهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش تخصصی چگونگی جلوگیری از افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی

دانلود گزارش تخصصی چگونگی جلوگیری از افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی