فایل های دسته بندی پاورپوینت فنی حرفه ای - صفحه 1

پاورپوینت جزوه (تئوری الاستیسیته)

دانلود پاورپوینت جزوه (تئوری الاستیسیته)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی دوازدهم در مورد ملکول های اطلاعاتی

پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی دوازدهم در مورد ملکول های اطلاعاتی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیک آدینه پایه سوم ابتدایی

دانلود پیک آدینه پایه سوم ابتدایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پودمان 2 اخلاق حرفه ای (مسئولیت پذیری)

دانلود پاورپوینت پودمان 2 اخلاق حرفه ای (مسئولیت پذیری)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پودمان 3 اخلاق حرفه ای (درستکاری)

دانلود پاورپوینت پودمان 3 اخلاق حرفه ای (درستکاری)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت پودمان 5 اخلاق حرفه ای (بهره وری)

دانلود پاورپوینت پودمان 5 اخلاق حرفه ای (بهره وری)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل