فایل های دسته بندی آموزش پژوهی - صفحه 1

تعریف یادگیری و عوامل موثر در آن

در اینجا ما به عواملی میپردازیم تا بتوانیم با درنظر گرفتن آنها بتوان مهارت آموزش دادن خود را افزایش دهیم.

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه فرم گزارش فرایند آموزش پژوهی

نمونه آماده فرم گزارش فرایند آموزش پژوهی در قالب ورود

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اخلاق حرفه ای دربخش های ویژه

شیوه نوین آموزش اخلاق ، باایجاد انگیزه و تغییر نگرش دانش طلبان موجب تحقیق اهداف زیر می گردد : ارتقای مهارت رفتاری در ارتباط با بیماران و همکاران آگاهی از تعهدات شغلی توزیع عادلانه درمان انجام درمان با رضایت آگاهانه حفظ استقلال بیمار و انتقال ح...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود آموزش پژوهی ارتقای یادگیری ریاضی در شناسایی از استفاده علامت کمتر و بیشتری در پایه اول

دانلود آموزش پژوهی ارتقای یادگیری ریاضی در شناسایی از استفاده علامت کمتر و بیشتری در پایه اول

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود آموزش پژوهی چگونگی اصلاح پرخاشگری دانش آموزم

دانلود آموزش پژوهی چگونگی اصلاح پرخاشگری دانش آموزم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود آموزش پژوهی چگونگی جذاب نمودن درس فلسفه بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش

دانلود آموزش پژوهی چگونگی جذاب نمودن درس فلسفه بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود آموزش پژوهی چگونگی افزایش علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ

دانلود آموزش پژوهی چگونگی افزایش علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود آموزش پژوهی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان پایه دهم انسانی به درس نگارش و انشا

دانلود آموزش پژوهی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموزان پایه دهم انسانی به درس نگارش و انشا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی