فایل های دسته بندی مقاله برای معلمان - صفحه 1

دانلود مقاله درمورد اختلال در جمله نویسی و انشا

دانلود مقاله درمورد اختلال در جمله نویسی و انشا

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله با موضوع نسبت حاشیه نشینی با جرم و آسیب های اجتماعی و راهبردهای پیشگیری

این مقاله به بررسی نسبت حاشیه نشینی با جرم و آسیب های اجتماعی پرداخته و تلاش دارد ضمن تحلیل چند بعدی این مسئله، به معرفی سیاست ها و راهبردهای اجرایی به منظور پیشگیری از جرم و انحرافات اجتماعی در مناطق حاشیه نشینی بپردازد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله علمی با موضوع بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت اجتماعی دانشجویان

هدف اين پژوهش رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت اجتماعی دانشجویان كه فرضيات آن از تئوريهاي مختلف سلامت اجتماعي و نظريه هاي شبكه اجتماعي وسرمايه اجتماعي استخراج و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش بررسي، تلفيقي از روش كتابخانه اي و ميداني است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله علمی پژوهشی: بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر کاهش افسردگی دانش آموزان

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر کاهش افسردگی دانش آموزان بود. پژوهش حاضر یک نوع پژوهش آزمایشی است كه در آن اثر بخشي يك متغير مستقل (آموزش مهارتهاي حل مسئله)بر متغير وابسته (افسردگي)مورد بررسي قرار گرفته است بر همين اساس از ط...

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش دین در کاهش آسیب های روانی اجتماعی

هدف ازتدوین این مقاله، بررسی دین ونقش آن درکاهش آسیب‌های روانی، اجتماعی، دینی دانش آموزان با محوریّت خانواده است. به نظر می‌رسد نقش خانواده در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار حیاتی و مهّم است. علاوه برآن توجّه به دین وآموزه های دینی درشرایط فعلی می‌تواند...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله : علل و زمینه های گرایش به مواد مخدر و راههای پیشگیری

علل و زمینه های گرایش به مواد مخدر راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در زمینه علل فردی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در زمینه عوامل اجتماعی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در زمینه علل خانوادگی نقش آموزش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و رسالت مدرسان آموزش خان...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عفاف و حجاب

آثار حجاب، منشور والای آگاهی عوامل بد حجابی آسیب‌های جبران ناپذیر ناشی از بدحجابی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالب طرح جامع پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی « مشروبات الكلي »

هدف هاي آموزشي و رفتاري : 1- آشنا سازي مخاطبان با انواع مشروبات مست كننده 2- آشنايي با عوارض جسمي مصرف مشروبات الكلي 3- آشنايي با عوارض رواني مصرف مشروبات الكلي 4- آشنايي با پيامدهاي فردي و اجتماعي مصرف مشروبات الكلي 5- تبيين بُعد ديني و حرام ب...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مطالب آموزشی طرح جامع پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی – مشارکت عمومی و امنیت اجتماعی

هدفهاي رفتاري: 1-مخاطب بتواند مشاركت عمومي را تعريف كند. 2- مخاطب قادر باشد نقش مردم در تامين امنيت اجتماعي را بيان كند. 3- مخاطب بتواند عوامل زمينه ساز مشاركت مردمي در امنيت را توضيح دهد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی