فایل های دسته بندی مقاله برای معلمان - صفحه 1

تقویم اجرایی مدیران مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

تقویم اجرایی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ....مخصوص مدیران محترم مدارس...تمامی مناسبتها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس...براساس تقویم سال تحصیلی...به صورت کامل در قالب ورد و قابل ویرایش...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تقویم اجرایی آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱..۱۴۰۲

تقویم اجرایی آموزشی.....تمام فعالیتهای معاونین آموزشی محترم مدارس براساس تقویم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ....در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه معاون آموزشی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

برنامه سالانه آموزشی...ویژه معاونین آموزشی بزرگوار ....به صورت کامل.....سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱....قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه معاون اجرایی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برنامه سالانه معاون اجرایی ...کامل....سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ....منسب برای معاونین اجرایی...در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه معاون پرورشی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

برنامه سالانه معاون پرورشی....عالی....شامل تمام برنامه ها و مراسمات سال تحصیلی ۱۴۰۱ .۱۴۰۲ ....و برنامه سالانه....قالب ورد و قابل ویرایش....۶۹ صفحه

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله چگونگی بر طرف کردن مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه ام با روابط اجتماعی ضعیف

دانلود مقاله چگونگی بر طرف کردن مشکلات خاص دانش آموز دو زبانه ام با روابط اجتماعی ضعیف

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله در زمینه یادگیری درس تاریخ

دانلود مقاله در زمینه یادگیری درس تاریخ

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله چگونگی فرآوری محتوای فرهنگ دفاع مقدس متناسب با درج در کتب درسی

دانلود مقاله چگونگی فرآوری محتوای فرهنگ دفاع مقدس متناسب با درج در کتب درسی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله نقش مديران در ترويج صداقت

دانلود مقاله نقش مديران در ترويج صداقت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی