فایل های دسته بندی پیشنهاد ارزشیابی - صفحه 1

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی بی علاقگی دانش آموزان به درس ریاضی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی شیوه های تدریس املا پایه اول

دانلود پیشنهاد ارزشیابی شیوه های تدریس املا پایه اول

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس علوم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی عدم علاقه مندی دانش آموزان به درس علوم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی كاهش افت تحصيلي در دروس فلسفه و منطق

دانلود پیشنهاد ارزشیابی كاهش افت تحصيلي در دروس فلسفه و منطق

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس جدید درس عربی متوسطه

دانلود پیشنهاد ارزشیابی روش تدریس جدید درس عربی متوسطه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ترغیب دانش آموزان به درس عربی

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ترغیب دانش آموزان به درس عربی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی کاهش افت تحصیلی دانش آموزانم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

دانلود پیشنهاد ارزشیابی ادبیات فارسی نهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی